– Vi er meget godt fornøyd med denne avtalen. Vi skal være en ledende leverandør av hele tjenestespekteret knyttet til digitalisering av fysisk infrastruktur. Med denne transaksjonen befester vi vår posisjon