Pressemelding fra OED: I mars ble staten og de industrielle selskapene enige om en ny driftsavtale for perioden