Pressemelding fra Yara, Aker Horizons og Statkraft: Målet er å både fjerne et av de