Forskningsrådet har nå bestemt hvilke prosjekter som får til sammen 1 milliard kroner fra Grønn plattform. Næringsminister Iselin Nybø sier i en pressemelding seg tilfreds med tildelingen.

– Privat næringsliv, forskningsaktører og andre har gått sammen for å realisere store omstillingsprosjekter, påpeker hun.

Penger til grønn omstilling

Grønn plattform er en nysatsing som skal gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til grønn omstilling. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova står bak ordningen.

1,1 milliard kroner er satt av til Grønn plattform i perioden 2021- 2023 - og er i tråd med EUs Green Deal. Det skal gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

Tøff konkurranse

Konkurransen om Grønn plattform-milliarden har vært tøff. 44 prosjektsøknader ble sendt inn og det ble til sammen ble søkt om 4,2 milliarder kroner.

Aker Solutions med partnere var blant de heldige og fikk tilsagn om til sammen 111 millioner kroner for å utvikle permanent CO2-lagring på den norske kontinentalsokkelen.

Kongsberg-klyngen med partnere, blant annet Beyonder, får 52 millioner til et prosjekt der målet blant annet er å sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden.

HER er listen over prosjektene som får støtte.