Et Narvik-basert forskningsprosjekt gir resultater. Nordkraft er pilotkunde når Ice Mate AS setter i gang med første storskala test knyttet til overvåkning og reduksjon av islast mot dammer. Det opplyser Nordkraft i en pressemelding.

NVE gjorde i 2010 endringer i damsikkerhetsforskriften, der dameiere blant annet må bevise at dammene til kraftverkene tåler en gitt mengde islast, altså et visst press fra is på vinteren. Ettersom mange av dagens betongdammer er forholdsvis lave, var det tidligere to alternativer, der det ene var å senke vannstanden i magasinene.