Pressemelding fra Sintef: SINTEF Energi og SINTEF Ocean deltar i et nystartet europeisk samarbeidsprosjekt som vil demonstrere neste generasjons testmetodikk for bølgekraftomformere, også kalt