Den tyske regjeringen har vedtatt en hydrogenstrategi og skal bygge ut 5 GW hydrogenkapasitet innen 2030. Det settes også av to milliarder euro til internasjonale partnerskap, og det gir muligheter for