Ifølge SINTEF er løsningene man i dag bruker for montasje av solceller på tak, dårlig tilpasset norsk klima og byggetradisjoner. Derfor har de lansert forskningsprosjektet Solar sammen med Lonevåg Beslagfabrikk (LOBAS), som