Det vil si knapt 10 prosent kvinner var å se blant foredragsholderne på PTK. Energi Norge,