– Vi hører fra bransjen at det er behov for å øke kompetansen innen cybersikkerhet. Utviklingen går fort og det kan være vanskelig å henge