Gjennom innsyn i NVE's journal har Europower fått tilgang til en utveksling mellom NVE og kraftselskapet VOKKS