OED har gitt Nevervatn Kraft AS konsesjon til å overføre Kjølvikelva i Fauske kommune til Nevervatnet, og til å bygge Nevervatnet kraftverk