Både Helgeland Kraft og NTE er konsesjonærer for utbygging og drift av Kolsvik kraftverk på Helgeland. NVE har nå gitt selskapene et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner fordi