I 2013 ble planer om å bygge småkraftverk i åtte elver og fosser i Sulitjelma-vassdraget i Fauske i Nordland sendt til NVE for behandling.

I 2015 fikk tre av disse Laksåga, Sjønståfossen og Valffarjohka kraftverk tillatelse til å bygge. De andre fikk avslag av naturvernårsaker. Totalt vil de tre kraftverkene kunne produsere 33,4 GWh i et middels år.

SKS kjøpte Nord-Norsk småkraft

Kort etter kjøpte SKS opp hele Nord-Norsk småkraft som skulle bygge ut Sjønståfossen kraftverk, med en antatt kapasitet på 7,3 GWh.