I 2015 fikk Hæhre Entreprenør en kontrakt verdt omlag 800 millioner kroner av Smisto Kraft. Oppdraget gikk ut på å bygge tre kraftverk, men ved alle kraftverkene har det vært store forsinkelser. I februar i år meldte Rana Blad om at Smisto Kraft hadde gitt Hæhre dagsmulkter på til sammen 104 millioner kroner for forsinkelsene.

Ifølge avisen var Hæhres forklaring på forsinkelsene at de hadde støtt på mye dårlig fjell, som ga behov for omfattende sikring.

– Vi kjøper ikke helt forklaringen.