NVE anbefaler at Olje- og energidepartementet gir Hafslund E-CO Vannkraft AS konsesjon for bygging av Frosen kraftverk mellom