Som Europower Energi tidligere har omtalt kom beslutningen om å bygge ut Fennefoss kraftverk i juni. At de slapp grunnrentebeskatning var avgjørende for at Agder Energi endelig besluttet å bygge, og fem år