Hafslund Eco Vannkraft meldte torsdag morgen at det ikke var noen produksjon ved Sarp kraftverk på grunn av problemer med is. I