Den første søknaden om bygging av de to kraftverkene ble avslått av NVE på grunn av innvirkning på blant annet fisk i