I kommunetallene for 2020 som SSB la frem i dag, kommer det frem at inntektene fra konsesjonskraft falt fra 2,1 milliarder kroner i 2019 til 1,7 milliarder i fjor. Det er en nedgang på nesten 400 millioner kroner, men må likevel ses på som overraskende lite.

For 2020 var et ekstremt unntaksår for kraftbransjen med historisk lave strømpriser. Ifølge NVE lå den i snitt på kun 9,7 øre/kWh gjennom hele 2020. Det var lavere enn konsesjonskraftprisen som i fjor var satt til 11,27 øre/kWh. Det betyr at konsesjonskraftprisen var høyere enn spotprisen i markedet.

Likevel ble kommunene sittende igjen med en netto inntekt fra konsesjonskraften på 1,7 milliarder kroner. Det må ses i sammenheng med utbredt prissikring på langsiktige avtaler.

Kommune-Norge kan i første omgang puste lettet ut, og nå som strømprisen har tatt seg kraftig opp igjen ser det foreløpig ut til at 2020 ikke danner malen for fremtiden.

Kommunenes inntekter fra naturressursskatten holdt seg stabil på 1,1 milliarder kroner.