Finansdepartementet sendte før helgen innspill til taksonomi-prosessen i EU. Europower har tidligere skrevet en rekke artikler om EUs nye bærekraftkriterier, den såkalte taksonomien.