Avtalen innebærer i første omgang at Norsk Grønnkraft skal optimalisere prosjektet, prosjektere det, hente inn priser og utvikle det fram til