Pressemelding fra Hafslund Eco: Hafslund Eco har de senere årene økt produksjonsporteføljen betraktelig og drifter en