Pressemelding: Kraftverkene vil produsere om lag 20 GWh fornybar strøm årlig. Dette er nok til å dekke energiforbruket til i overkant av 2200