Arendals Fossekompani leverer et bedre resultat for andre kvartal sammenlignet med første kvartal i år. Likevel har kraftprisene sørget for resultatnedgang for halvåret sett under