Omtrent slik kan to svar fra finansminister Jan Tore Sanner oppsummeres. To stortingsrepresentanter har sendt spørsmål om innslagspunktet for grunnrenten, mens de argumenterer for at grensen bør heves. De to