Pressemelding fra Skanska: Som følge av den reviderte damsikkerhetsforskriften skal damanlegget nå oppgraderes. Arbeidene omfatter etablering av ny støttefylling på 175