I februar inngikk Småkraft AS en avtale med Veiåni Minikraftverk AS angående Veiåni kraftverk. Fallrettighetene vil forbli hos dagens grunneiere, men Småkraft vil leie kraftverket for en