I en pressemelding opplyser Småkraft AS at de «trer inn i» Proxima Hydrotech. Det vil imidlertid ikke si at