Statkraft Chile skal levere 216 GWh fornybar kraft i året til Agrosuper frem til 2028. Det kommer frem i en pressemelding fra Statkraft. Avtalen kommer i tillegg til