Stortingsflertallet går inn for at regjeringen skal vurdere om det «…på faglig grunnlag er spesielle forhold som tilsier etablering av næringsfond…» - altså