Utredningsseksjonen på Stortinget har sett nærmere på hva som er samfunnsøkonomisk lønnsom disponering av norske vannkraftmagasin. Det er Statkrafts disponeringer av vannkraften som er gjennomgått.

Utredningsseksjonen er en avdeling på Stortinget som gir faglig bistand til stortingsrepresentanter som ønsker det. De kan henvende seg ditt for å få faglige vurderinger av ulike spørsmål, og utredningene er politiske nøytrale.

Man kan nesten si at Utredningsseksjonen er Stortinget eget Faktisk.no.

Seksjonen baserer utredningene på eksterne fagmiljøer, men det blir ikke opplyst om hvem som er kildene.