– Oppgradering av vannkraftverk gir kun mening hvis kraftverket produserer en betydelig mengde kraft. Små kraftverk, som er økologiske