– Hovedfokuset vårt nå er å holde kraftverkene operative. Det er vårt viktigste samfunnsansvar. I tillegg skal vi selvfølgelig bidra til å hindre smittespredning,