I 2020 var fossil olje så godt som helt utfaset i fjernvarmeproduksjonen hos Fortum oslo Varme. Den fossile andelen på 0,3