Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å innføre en avgift på forbrenning