Mistberget Biovarme har siden 2009 levert fjernvarme til leiligheter, næringsbygg og offentlige bygg på Råholt i Eidsvoll kommune. Med oppkjøpet styrker Eidsiva Bioenergi sin posisjon som et av Norges største fjernvarmeselskap.

– For oss er det viktig at det er en industriell match. Det var det i denne sammenhengen her. Det ligger tett på den geografien vi er i, i et område som har et veldig stort og spennende vekstpotensial i seg. Og det er bygget og drevet på en måte som vi kjenner oss igjen i og er veldig nær kjernen vår i forhold til kompetanse, sier direktør for Eidsiva Bioenergi, Ola Børke, til Europower.