I 2020 ble det samlet produsert 6.087 GWh fjernvarme, etter fratrekk av 429 GWh som gikk til produksjon av elektrisitet. Til sammenligning var nettoproduksjonen i 2019 6.593 GWh. En reduksjon på nærmere 8 prosent.

Hovedårsaken ligger som tidligere omtalt i at vinteren 2020 hadde høyere temperaturer enn normalt.

Tapet i fordelingsnettet holdt seg relativt stabilt og ble i fjor totalt på 718 GWh. Det ga en totalt levert fjernvarme i 2020 på 5.369 GWh, opplyser SSB i sin statistikk.