Høye strømpriser gjør at diskusjonen rundt elavgift igjen har blusset opp. Flere tar til orde for kutt eller reduksjon i elavgiften for å hjelpe på stadig økende strømregninger. Men ikke alle er enige i at dette er veien å gå.

Daglig leder i Norsk Fjernvarme, Trygve Mellvang Tomren-Berg, påpeker at det er en utfordring for fjernvarmeselskapene at det nå legges press på den nye regjeringen om å gjøre noe med elavgiften for å hjelpe strømkundene. Norsk Fjernvarme har tidligere vært krystallklare på at elavgiften bør beholdes.