I dag bruker havvind-utbyggerne en av to standardmodeller for å simulere vinden i havområdene hvor de setter