I 12 år har hun vært ordfører i den trønderske kommunen