Equinor la i dag frem tallene for årets andre kvartal, og det var det beste andrekvartalet siden 2014. Da var oljeprisen på over 100 dollar fatet.

Innen fornybarsegmentet leverte imidlertid Equinor et regnskapsmessig underskudd på 275 millioner kroner.

Trenger nedsalg for å gå i pluss

– Vi er i vekstfase innen fornybart, og vi forventer ikke positive resultater med mindre vi gjør transaksjoner, noe som er en del av vår forretningsmodell, sier Equinor-sjef Anders Opedal.

Disse transaksjonene gir enorme utslag, og uten dem blir det små tall i regnskapet. For i første kvartal kunne det fornybare forretningsområdet vise til en omsetning på hele 1.381 millioner dollar. Dette ble redusert til kun 2 millioner dollar i årets andre kvartal. I Norske kroner er det snakk om en nedgang fra 11,7 milliarder til 17,8 millioner kroner.

Den ekstreme nedgangen henger sammen med forretningsmodellen knyttet til havvind. Slik det er nå, er det relativt lite penger å hente på selve kraftproduksjonen, men mye på å utvikle havvindparker og selge seg ned når de er klare for kommersiell drift. Da er betalingsviljen stor, og det gir store utslag i regnskapet.

Nedgangen var for øvrig også stor fra andre kvartal i fjor. Da omsatte fornybarsatsingen for 38 millioner dollar, tilsvarende 380 millioner kroner.

Økt strømpris på havvindens langtidsavtaler

Equinor oppgir hvor mye de i snitt får betalt for olje og gass, men ikke for strøm. De opplyser at de produserte 282 GWh i andre kvartal, og at det var en nedgang fra 304 GWh i samme periode i fjor. Det forklares med mindre vind enn normalt i år.

I kvartalsrapporten oppgir Equinor hvor mye de i snitt fikk betalt for olje og gass, men ikke for strømmen de produserer. Når Europower spør Equinor-sjefen om dette oppgir han ikke prisen, men han kan fortelle at den har økt i det siste.

– Vi ser en styrking av strømprisen. Markedet for strøm har den siste tiden vært stigende, basert på blant annet høyere kullpriser, høyere CO2-priser og høyere gasspriser, samt mindre vind og mindre fornybart, sier Opedal til Europower.

Havvindparkene inngår gjerne lange fastprisavtaler, og de innebærer også subsidier. Det gjelder spesielt den flytende havvinden som er helt avhengig av det for at prosjektene skal gå rundt økonomisk. Årets høye strømpriser har samtidig påvirket hva markedet tror om fremtidige strømpriser, og det gir utslag i hva Equinor klarer å oppnå på de langsiktige avtalene de inngår.

Lengden på disse avtalene varierer, men Opedal kunne fortelle at de på havvindprosjekter i Polen er i ferd med å inngå fastprisavtaler med en varighet på hele 25 år.

Pengene ligger i forretningsutviklingen

Det er mange som vil inn i havvindmarkedet, og det er i ferd med å bli vanlig at flere energiselskaper går sammen på de store prosjektene. Dette er en godt kjent tilnærming for oljeselskapene som har vært vant til å dele på sine lete- og utvinningslisenser med partnere. Opedal tror ikke at det blir en utfordring med tanke på nedsalg når havvindparkene er klare for kommersiell drift.

– Modellen innenfor olje og gass er ofte at man går inn sammen på et leteprospekt, for så å selge seg ned for å få inn nye partnere. Det er ikke en ukjent modell, sier Opedal.

Han viser til at Equinor har gjort dette på havvindprosjektet Doggerbank, og at de der koordinerte nedsalget sammen med partneren sin.

– Dette er en vanlig forretningsmodell innenfor fornybar. Vi kommer tidlig inn, utvikler prosjektene og tar gevinst, sier Opedal.

Denne modellen kalles for «farm down», og ble opprinnelig utviklet av danske Ørsted. De har blitt en børsyndling på fornybar energi, og de har hatt stor suksess med å utvikle havvindprosjekter, for så å selge halvparten av eierskapet når prosjektet var ferdig. Dermed har de fått tilbakebetalt sine egne investeringsutgifter, samtidig som de fortsatt eier halvparten av fremtidig kraftproduksjon.

Tror på betydelige kraftinntekter etter hvert

På spørsmål fra Europower om Equinor tror at denne forretningsmodellen er økonomisk bærekraftig over tid, er Opedal optimist. Han mener også at selve kraftproduksjonen vil komme med betydelige bidrag etter hvert.

– Vi bygger opp en stor portefølje med en eierandel slik at over tid vil vår kraftproduksjon vokse, og inntektene fra den vil øke betydelig, sier Opedal til Europower.

Han erkjenner imidlertid at det vil ta tid, og han vil ikke love at Equinor klarer å gå med overskudd på den fornybare energiproduksjonen med det første.

– Vi er i en vekstfase de nærmeste årene. Det gjør at det vil være negative kvartal med mindre vi gjør nedsalg, men totaliteten over tid vil være positiv, sier Opedal.

Equinor forventer at de vil ha nådd en installert kapasitet på mellom 12 og 16 gigawatt (GW) innen 2030. Med en eventuell utnyttelsesgrad på 50 prosent tilsvarer det et sted mellom 50 og 70 TWh i året. Til sammenligning har Norge produsert litt i overkant av 80 TWh fra vannkraft, vindkraft og varmekraft i løpet årets første halvår.