Det er halvannen uke siden statsminister Jonas Gahr Støre erklærte at regjeringen vil nær doble Norges kraftproduksjon med havvind fram mot 2040.

Fredag satt olje- og energiminister Terje Aasland til bords med en rekke sentrale aktører som vil bygge ut vindkraft på norsk sokkel, og andre aktører som blir berørt av utbyggingene på ulike måter.

– For at vi skal lykkes må vi sørge for god sameksistens på sokkelen. Da trenger vi et tillitsfullt og nært samarbeid mellom de ulike næringene, slik at vi forstår hverandres behov og synspunkter.