Det er Dagens Næringsliv som melder om at Akers oppkjøp av NBT skrotes. Senest i sommer la Aker frem planen om å kjøpe vindkraftselskapet som driver i Indre Mongolia og på Krim. Kjøpet