Europower Energi skrev i går kveld om et SV-forslag som ble levert torsdag, og som Stortinget vedtok å hastebehandle. Saken vil bli behandlet og vedtatt allerede i dag.

SV-forslaget får ikke flertall i sin opprinnelige form, mens seks andre partier har blitt enige om formuleringer hvor intensjonene er beholdt.

Blant dem som stiller seg bak er regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre, og sammen med Ap, Sp og Frp er det klart flertall og forslaget vil bli vedtatt.

Forhandlingene ble ferdig i dag tidlig, og Europower får opplyst at Olje- og energidepartementet var involvert i prosessen. Det nye forslaget inneholder tre punkter:

  1. Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.
  2. Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.desember 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.
  3. Stortinget ber regjeringen avstå fra å ta nye konsesjonssøknader for vindkraft til behandling før Stortinget har behandlet den varslede stortingsmeldingen om endringer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.

– Finner man feil, skal vedtaket stoppes

Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Foto: Haakon Barstad

Ole André Myhrvold sitter i Energi- og miljøkomiteen for Senterpartiet. Han forteller at dette er et forsøk på å dempe konfliktnivået rundt vindkraften.

– Dette vedtaket betyr at Stortinget tar vindkraft-uroen på alvor. Vi ber derfor regjeringen om å gjøre en gjennomgang på de vindkraftkonsesjonene som foreligger for å sjekke om man har fulgt lovgivingens krav. Finner man feil, og konsesjonen er i strid med kravene som er stilt, så betyr det Stortinget sier at vedtaket skal stoppes, sier han.

– Skal departementet lete etter feil i alle gitte konsesjoner, eller bare i sakene som er under klagebehandling?

– Dette er et generelt vedtak. Det står ingenting om at gjennomgangen kun gjelder saker som er under klagebehandling. Det skal være en gjennomgang av alle gitte konsesjoner. Det er regjeringen som har ansvaret for konsesjoner som er gitt, og Stortinget ber regjeringen om å gjøre en vurdering av behandling er i henhold til lovgivningen, sier Myhrvold.

– Vi må få ned konfliktene

– Har dere grunn til å tro at behandlingen ikke er tråd med lovgivningen?

– Nei, vi har ikke grunn til å tro det, men vi ber likevel om denne gjennomgangen på grunn av den uroen som er, sier han.

– Hva slags type feil ser du for deg at man kan finne?

– Det er vanskelig å anslå hva slags feil det kan være snakk om. Det kan være alt fra saksbehandlingsfeil til at et anlegg ikke tilfredsstiller de kravene det faktisk har fått konsesjon på. Det er jo det som er viktig å få avklart her, om det er noen som har brutt konsesjonsvilkårene. Vi har ikke noe grunn til å tro at det er feil, men det er en stor uro rundt vindkraft ute i samfunnet, og vi må få ned konfliktene. Derfor mener vi at det grunn til å be regjeringen om å ta en runde til for å forsikre seg om at de prosjektene det er gitt konsesjon for er innenfor loven, sier Myhrvold.

Han understreker at en slik gjennomgang ikke rokker ved prinsippet om at gitte konsesjoner står fast.

– Gitte konsesjoner står fast, men om anleggene ikke er i henhold til de kravene konsesjonene er gitt på, skal vedtaket stoppes, sier han.