NVE har mottatt søknad fra Trønderenergi Vind AS om utsatt frist for driftsstart for Frøya vindkraftverk. Det kommer frem i en pressemelding. Ifølge konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i