En lang rekke aktører og grupperinger har meldt sin interesse for å bygge ut norsk havvind (se hele listen nederst i saken).

Torsdag ble det kjent at de tradisjonelle kraftselskapene BKK og Lyse kaster seg inn i konkurransen. Sammen med Shell ønsker de å bygge både bunnfast og flytende havvind.

Vi har snakket med konsernsjefene Eimund Nygaard (Lyse) og Jannicke Hilland (BKK) om hvilke vurderinger de har gjort før de legger til havs med vannkraft-selskapene sine.

Skeptisk til saueflokker

Lyse-sjef Eimund Nygaard sier at valget handler om å være innenfor eller utenfor.

– Havvind er en interessant forlengelse av den virksomheten vi allerede driver med. Slik det ser ut nå, vil utvikling av havvind prege kraftmarkedet i mange tiår fremover. Det vil prege markedsutviklingen og prissettingen av strøm. I en slik situasjon kan man velge om man vil være på innsiden eller utsiden av utviklingen. Vi ønsker å være på innsiden, sier han.

Nygaard legger til at den geografiske beliggenheten til Lyse og BKK er en fordel.

– Vi er de selskapene som er vendt ut mot Nordsjøen - hvor dette vil skje, og kablene vil stort sett komme i land i våre regioner. Men for å klare dette, må vi samarbeide med selskaper som komplementerer oss, og Lyse og BKK har funnet ut at det er fornuftig å gjøre det sammen, sier han

– Er dette en no-brainer, eller vurderte dere å si nei?

– Vi vurderte lenge frem og tilbake. Jeg er egentlig skeptisk når alle går i flokk, for husk at også bjellesauer bare er sauer. Men denne gangen tror vi at saueflokken går i riktig retning, og vi ønsker å være en del av satsingen, sier Lyse-sjefen.

Starten på en ny satsing

– BKK er en av landets største vannkraftprodusenter. Det samme er Lyse, mens Shell har kompetanse på offshore-havvind. Vi har ambisjoner om å vokse på produksjon av fornybar energi, og å utvikle havvind vil bidra til det, sier BKK-sjef Hilland.

– Det er mange aktører som konkurrerer om de to første havvind-områdene. Hvorfor vil dere inn i akkurat disse områdene?

– Energiomstillingen skjer nå, og vi ønsker å være med. Sammen med Lyse og Shell er vi en sterk gruppering som absolutt kan hevde oss i konkurransen. At det er stor interesse for disse områdene, synes jeg er bra. Vi trenger ny næringsutvikling og nye arbeidsplasser i Norge og på Vestlandet, så vi er glade for den store interessen, sier hun.

– Hvis dere ikke vinner frem i denne omgang, vil dere satse videre når nye havvind-områder blir lagt ut?

– Nå jobber vi med disse utlysningene, så får vi gjøre andre vurderinger senere. Når det er sagt, legger vi jo opp til et langsiktig samarbeid med Lyse og Shell. I BKK setter vi nå av ressurser for å jobbe med havvind, og regner dette som starten på en ny satsing som vil skape nye arbeidsplasser i BKK. Alle tre partene vil bidra med ulik kompetanse, og prosjektgruppen som blir satt sammen vil ha med folk fra alle selskapene, sier Hilland.

– Vi blir en svært solid søker til de norske havvind-konsesjonene, sier Marianne J. Olsnes (t.h.) som er adm. dir. i Norske Shell. Jannicke Hilland i BKK og Eimund Nygaard i Lyse bidrar med drageflyging og kraftkompetanse. Foto: Norske Shell

Shell med på laget

De to kraftselskapene har altså fått Shell med på laget. Mest kjent om olje/gass-selskap, men etter hvert også en betydelig aktør på havvind - både i Europa, USA og Asia.

Eimund Nygaard sier at for dem har det stor betydning at Shell er til stede i Norge.

– Shell er et av de få internasjonale selskapene som fremdeles er igjen på norsk sokkel. De har kompetanse på Nordsjøen og folk på land i Norge. Dette samarbeidet vil styrke hele energikompetansen til Vestlandet, sier han.

Hilland poengterer det samme:

– At Shell har erfaring både fra norsk sokkel og med havvind, gjør at del er en særdeles viktig og spennende samarbeidspartner for oss. Shell har lang erfaring med offshore vind, de er en global aktør som satser på dette. Shell er også en mangeårig aktør på norsk sokkel. Det å bidra til at Shell fortsetter å være på norsk sokkel, men denne gang med fornybar energi, synes vi er positivt, sier Hilland.

– Enorm aktivitet, alle prater med alle

Lyse-sjefen klarer ikke helt å svare på spørsmålet om hvem som tok initiativ til samarbeidet.

– Hva skal man si, samtaler foregår hele tiden. Det har vært utrolig mange samtaler med veldig mange andre parter, alle prater med alle. Du ville blitt overrasket hvis du visste om alle som prater sammen, det har vært en enorm aktivitet. Så det er ikke lett å si hvem som tok initiativ. Til slutt finner man den konstellasjonen man tror vil fungere best, sier Nygaard.

– Hvordan kan dere som kraftkonsern bruke vannkraft-kompetansen i havvind-sammenheng?

– Det aller viktigste er nok forståelse av kraftmarkedet. Et eksempel er hvordan vi bygde den nye kraftstasjonen i Lysebotn. Den er bygd basert på en markedsforståelse om at det vil komme mye vindkraft og solenergi inn i markedet, deriblant havvind. Derfor er kraftverket bygd slik at det kan startes og stoppes veldig raskt, det er tilpasset at kraftprisene blir stadig mer volatile. Vi lever i det markedet enten vi vil eller ei, og som jeg sa kan vi velge å være innenfor eller utenfor utviklingen, sier han.

– Utenfor vår kyst det skal skje

Da statsråd Tina Bru presenterte kriteriene i forrige uke, ble det klart at aktørene som vil bygge bunnfast havvind må delta i en auksjon. De må altså betale for å få konsesjon.

I området med flytende havvind kan man derimot forvente Enova-støtte. Shell/Lyse/BKK varsler at de vil satse på både flytende og bunnfast havvind

Hvorfor det, Nygaard?

– Shell har erfaring med begge deler, og har teknologi på plass. Man kan snu på spørsmålet, hvorfor skulle vi ikke satse på begge deler? Man skal ha gode grunner for å velge å satse på bare én av delene, sier han.

– Hilland, hvorfor er både BKK og Lyse med i denne satsningen? Begge er store nok til å kunne samarbeide med Shell alene.

– Lyse og BKK er de største kraftaktørene på Vestlandet, og det er utenfor kysten vår det skal skje. Havvind er store prosjekter med store investeringer, og vi liker å samarbeide. Vi tror at et samarbeid styrker prosjektet, sier hun.

– Kanskje dere blir så gode venner underveis at dere begynner å prate om andre sammenslåinger? Dere følger vel med på Agder/Glitre-prosessen?

– Eimund og jeg er allerede gode venner, og BKK og Lyse samarbeider på mange områder. Det skal vi fortsette med, sier Hilland.

Hard konkurranse

Det er nå 13 aktører/grupperinger som har varslet interesse for å bygge ut norsk havvind. Noen vil bygge i området Sørlige Nordsjø (bunnfast), mens andre vil bygge i området Utsira Nord (flytende). Fem grupperinger ønsker å bygge begge steder.

Tabellen under er basert på medieoppslag og meldinger fra selskapene. Det kan være flere aktører som planlegger deltagelse uten å ha flagget det offentlig.

Selskaper

Område

Agder Energi / Vårgrønn

Sørlige Nordsjø

Aker Offshore Wind

Utsira Nord

Aker Offshore Wind / Statkraft /BP

Sørlige Nordsjø

Arendals Fossekompani / Ferd

Begge

BKK / Lyse / Shell

Begge

Equinor / Vårgrønn

Utsira Nord

Equinor / RWE / Hydro

Sørlige Nordsjø

Hafslund Eco / Fred. Olsen Renewables / Ørsted

Begge

Kvitebjørn Havvind

Utsira Nord

Magnora Offshore Wind

Utsira Nord

Norseman Wind / NorgesGruppen / EnBW (Tyskland)

Sørlige Nordsjø

Sunnhordland Kraftlag / Haugaland Kraft / Knutsen OAS

Begge

Wilhelmsen / Parkwind (Belgia)

Begge