– Etter en grundig gjennomgang av klagene har vi besluttet at det ikke gis konsesjon til