Etter at statsråden la frem meldingen fredag, var en rekke aktører raskt ute med å kommentere den, inkludert Tina Bru selv:

– Jeg mener fortsatt at det skal være rom for videre utbygging, men vi må ta ned utbyggingstakten, skriver Bru i en pressemelding.

Det har i mindre grad kommet frem hva meldingen faktisk inneholder. Under følger en oversikt.

Når man leser punktene ser man at meldingen er langt mer preget av intensjoner enn konkrete tiltak. Mye av det praktiske overlates til NVE å finne ut av, samt at OED skriver at de skal komme tilbake med nærmere utgreiinger.