Planene for byggingen av den nye basen i Port of Tyne blir presentert av Equinor og SSE Renewables, som eier Dogger Bank havvindpark med 50 prosent hver.

Når ferdigstilt vil havvindparken kunne dekke rundt 5 prosent av kraftbehovet i Storbritannia.

Levetid på 25 år

SSE Renewables, som er utbyggingsoperatør, startet utviklingen av Dogger Bank i januar 2020. Equinor vil være driftsoperatør, og skal utvikle drifts- og vedlikeholdsbasen, samt operere havvindparken i hele dens forventede levetid på over 25 år.

Nå er det besluttet at drifts- og vedlikeholdsbasen skal etableres i Port of Tyne.

Utbyggingen innebærer en styrking av Port of Tynes posisjon for å bli et knutepunkt for lavkarbonindustri i England.

Tre utbyggingsfaser

Hele Dogger Bank-utbyggingen omfatter tre utbyggingsfaser, der hver utbyggingsfase vil ha en kapasitet på 1,2 GW og ligger 130 kilometer fra nordøstkysten av England. Når hele vindparken kommer i full drift, vil den kunne forsyne over 4,5 millioner britiske hjem med elektrisitet.

Det nye anlegget omfatter både kontorlokaler og lager, og vil være base for Equinors personell, som skal sørge for effektiv drift av havvindparken.

Investering på 9 mrd pund

Det anslås at Dogger Bank havvindpark vil utløse investeringer på om lag 9 milliarder britiske pund mellom 2020 og 2026.

– Myndighetene i Storbritannia har lovfestet å redusere CO2-utslippene for å nå et mål om netto nullutslipp innen 2050. Store fornybarprosjekter som Dogger Bank sørger for at Storbritannia er ledende innen havvind, sier Stephen Bull, direktør for Nye energiløsninger, Nordsjøen, og direktør for Renewable UK i Equinor.

– Vi er stolte over at våre fagfolk skal drive verdens største havvindpark fra dette området, og vi ser fram til å bli en del av lokalsamfunnet og styrke vår lavkarbonsatsing i Nordøst-England, sier Bull.

Fornøyd statsråd

– Denne basen er fantastiske nyheter for Tyne og Nordøst-England. Fornybar energi bidrar med en tredjedel av elektrisiteten, flere tusen arbeidsplasser i Storbritannia, og er en av våre store suksesshistorier, sier Alok Sharma, minister for Forretninger, Energi og Industriell strategi i Storbritannia.

– Prosjekter som Dogger Bank spiller en nøkkelrolle i gjenopprettingen av en grønn og robust økonomi, og bidrar til at vi når vårt mål netto nullutslipp innen 2050, legger han til.

PRESSEMELDINGEN fra Equinor er redigert og kortet ned av Europower Energi.